Hartelijk dank voor uw interesse in de VZI TechTalk 'Alarmmanagement'.
Deze TechTalk heeft inmiddels plaatsgevonden. Kijk voor toekomstige TechTalks op www.vzi.nl.