Bericht inzake Corona

Na een tweede zorgvuldige afweging heeft de NHV moeten besluiten om ook het congres op zaterdag 13 juni niet door te laten gaan.
Deelnemers welke zich reeds hadden ingeschreven ontvangen spoedig en per e-mail hoe de verdere voortgang van het congres zal zijn.


Beste deelnemers aan het NHV congres,
Vanuit de organisatie hebben wij de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet gevolgd. De NHV sluit zich aan bij de adviezen van het RIVM.
Eerder hebben we al moeten besluiten het congres van maart te verplaatsen naar zaterdag 13 juni maar helaas is gebleken dat ook dit nog niet haalbaar is.

Het bestuur onderzoekt nu of het congres dit jaar nog plaats van vinden. Zodra hier meer informatie over is brengen wij alle reeds ingeschreven deelnemers hiervan persoonlijk per e-mail op de hoogte.

---
Voorwoord

Na het feestelijk tintje van vorig jaar kijkt de NHV weer uit naar het komend congres. Hier komen onderwerpen aan bod welke alle facetten bevatten voor de algemeen en gespecialiseerd hartfunctielaborant.

Het congres 2020 zal plaatsvinden op wederom een nieuwe congreslocatie, namelijk Hotel Van der Valk Veenendaal en heeft als titel “Het getrainde hart”.

Als hartfunctielaborant in ons vak ben jij degene die hier dagelijks mee te maken krijgt. Onze expertise draagt bij aan het herkennen van afwijkingen, zodat er een verdere diagnose over het hart gesteld kan worden.

Een hartfunctielaborant richt zich als echocardiografist, specialist cardio-implantaten, holteranalist of hartkatheterisatie specialist op optimale zorg in de hartfunctie- of interventiekamer. Als hartfunctielaborant in opleiding werk je op geaccrediteerde hartfunctie- en interventieafdelingen.

De NHV zet zich al meer dan 30 jaar in voor professionalisering. Zo bewaken wij samen met jou de kwaliteit van je beroep en bevorderen deze. Door onze samenwerking met NU’91 behartigen we het belang van jou en je positie. We hebben tevens een eigen beroepsregister, dat door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) beheerd wordt.

We bewaken de kwaliteit samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en met aan ons beroep verwante beroepsverenigingen, zoals de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) en de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV).

De visitatiecommissie heeft ervoor gezorgd dat het huidige visitatie proces vanaf 2020 ook volledig gedigitaliseerd gaat. Een vooruitgang die de NHV van harte toejuicht.

We werken samen met erkende opleidingsinstituten. Niet alleen voor de opleiding tot hartfunctielaborant, maar ook voor bij- en nascholing. Je bekwaamheid blijft hierdoor geborgd. Met ons jaarlijks NHV congres bieden we je de mogelijkheid met vakgenoten samen te komen om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen en actuele ontwikkelingen te delen. Elke maand houden we je via een online nieuwsbrief op de hoogte van actuele ontwikkelingen en vacatures.

Omdat het huidige beroepsprofiel van de hartfunctielaborant stamt uit 2010 heeft de NHV achter de schermen hard gewerkt om de verschillende beroepsprofielen te realiseren voor algemeen hartfunctielaborant, echocardiografist en holteranalist. De hartkatheterisatie gaat een onderdeel worden van het beroepsprofiel medewerker HCK van de NVHVV. Voor cardio-implantaten neemt de VITHaS het voortouw.

De NHV werkt nauw samen met de NVVC en de SBHFL voor het onderbrengen van het “nieuwe” onderwijs bij het College Zorg Opleidingen (CZO). Deze beroepsprofielen zijn de basis voor het CZO, zij gaan hiervoor eindtermen formuleren, zodat hbo-instellingen dit onderwijs kunnen gaan realiseren.

Dat dit alles een inspiratiebron mag blijven voor onze leden, bundel de krachten

 

“SAMEN STAAN WE STERK”

Een sterke reden om nieuwe leden te werven, dus motiveer je collega om zich ook aan te sluiten bij jouw beroepsvereniging: De Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV)

Tenslotte wil ik de congrescommissie danken voor hun inzet om weer een interessant programma te realiseren voor het komend congres. We hopen u allen deze dag te moeten begroeten, schrijf u daarom snel in!

Danny Verbunt,
Voorzitter NHV