Informatie

Volgeboekt

Het maximale bezoekersaantal voor het Jubileumcongres is bereikt.
U kunt zich aanmelden voor de reservelijst via: info@roijecongressen.com
indien er annuleringen zijn nemen wij contact met u op. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accreditatie:
Er zijn 6 accreditatiepunten toegekend door de SBHFL.
Let op; indien u in aanmerking wenst te komen voor accreditatiepunten, dient u bij inschrijving uw SBHFL inlogcode in te vullen!

Registratiekosten:

  t/m 25 februari 2019:        Vanaf 26 februari 2019:
NHV leden         €   90,00 € 115,00
Niet-leden € 145,00 € 170,00


Annuleringsvoorwaarden: na annulering geldt dat uw betalingsverplichting komt te vervallen behoudens een bedrag van € 15,- administratiekosten, mits uw annulering uiterlijk op 27 februari 2019 in ons bezit is. Bij annulering na deze datum bent u het totaalbedrag verschuldigd.

Sponsoren:
Het NHV Congres 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

Over de NHV:
NHV is dé beroepsvereniging voor Hartfunctielaboranten, een vereniging waar je met gepaste trots lid van bent, juist in deze tijd erg belangrijk. Niet alleen omdat de NHV een stevige positie heeft aan de cao tafels, maar juist ook vanwege de inhoud van ons vak. De NHV bereikt daar veel mee, door visitatie, invloed op de opleiding en haar goede banden met andere professionals zoals cardiologen.

Ook in moeilijke tijden met financiële onzekerheden en waarin banen op de tocht staan, is het goed en verstandig om een beroepsvereniging te hebben, waar je met problemen terecht kan en van waaruit ook juridisch collectief wordt ondersteund. Nog geen lid? Meld je gelijk aan op www.hartfunctievereniging.nl.