Voorwoord

Volgeboekt

Het maximale bezoekersaantal voor het Jubileumcongres is bereikt.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Het jaar 2019, is voor de NHV  een bijzonder jaar, want de beroepsvereniging voor hartfunctielaboranten bestaat “35 jaar”.
Om deze reden geven we het NHV congres met een feestelijk tintje. Er is door de congrescommissie dan ook een zeer passende locatie uitgezocht en het programmaboekje van het NHV  congres heeft ook een passende titel…

‘Het wilde Hart’

Het is vanzelfsprekend dat wij als beroepsbeoefenaars alles weten over het menselijk hart.
Maar hoe is de hartfunctie bij dieren? Is deze anders als bij de mensen?
Dit gaan we allemaal te weten komen waarbij we ook een beetje zelf gaan ontdekken.

De NHV blijft ook in 2019 volop in beweging, er lopen veel projecten: denk maar aan het normenkaderdocument voor hartfunctieafdelingen, het nieuwe beroeps -en competentieprofiel met de verschillende uitstromen.  De nieuwe ontwikkelingen van het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het College Zorg Opleidingen (CZO). De NHV is hierbij nauw betrokken en wij houden jullie hiervan op de hoogte.

De visitatiecommissie is het huidige visitatie proces aan het digitaliseren, zodat de visiteurs tijdens de kwaliteitsvisitaties van de hartfunctieafdelingen niet meer met papieren documenten hoeven te werken, maar alles zo veel mogelijk digitaal.

De Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) zorgt voor verbetering en versterking van de positie van hartfunctielaboranten. De NHV behartigt de belangen van haar leden op vakinhoudelijk gebied. Zij stelt zich onder andere ten doel de kwaliteit van het beroep van hartfunctielaborant te verhogen en te bewaken.

Dat dit een inspiratiebron mag blijven voor onze leden, bundel de krachten

“SAMEN STAAN WE STERK”

Een sterke reden om nieuwe leden te werven, dus motiveer je collega om zich ook aan te sluiten bij jouw beroepsvereniging;  www.hartfunctievereniging.nl

Tenslotte wil ik de congrescommissie danken voor jullie inzet voor de invulling van dit jubileumcongres.

Danny Verbunt,

Voorzitter NHV