Connect 2020 – 2025: Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

Woensdag 4 november 2020 trapt NVVC Connect online haar nieuwe programmaplan voor 2020 – 2025 af. Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie centraal.

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen heeft het Connect bestuur besloten om het symposium online te laten plaatsvinden. Het gehele programma zal woensdag 4 november live te volgen zijn via een online conference center. Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u daags voor het congres een mail met een link waarmee u kunt inloggen. Het online conference center ziet eruit als een dashboard waarop het programma, de sprekers en live sessies te zien zijn en u online vragen kunt stellen.

De afgelopen jaren heeft Connect regio’s gestimuleerd om tot transmurale samenwerkingen te komen. Inmiddels zijn veel regio’s aangesloten bij Connect: 15 regio’s doen mee met Connect-Hartfalen en er zijn 14 regio’s die onder de vlag van Connect samenwerken rondom Atriumfibrilleren. Connect Acuut Coronair Syndroom is sinds 2019 landelijk dekkend!

Ook in de nieuwe fase blijft Connect in direct contact met de regio’s. Via het platform van Connect worden kennis en ervaringen gedeeld, knelpunten geïnventariseerd en regio’s geholpen bij het verkrijgen van data en resultaten. Op landelijk niveau wordt met andere partijen gewerkt aan de optimalisatie van kaders en randvoorwaarden voor netwerkzorg en Juiste zorg op de juiste plek. Innovaties worden in proeftuinen van Connect regio’s getest. Bij een positieve uitkomst worden deze innovaties landelijk uitgerold.  

Wilt u weten hoe we dit gaan doen en wat wij kunnen betekenen voor uw regio? Wilt u tevens handvatten krijgen om een duurzaam netwerk op te tuigen? Neem dan deel aan het symposium en maak de lancering van de nieuwe programmafase mee!


www.nvvcconnect.nl
connect@nvvc.nl